Prestaties en tarieven 2012

Het Ministerie van VWS heeft besloten dat de tarieven voor mondzorg per 1 januari 2012 vrij zijn.
Dit betekent dat tandartspraktijken vanaf deze datum zelf hun tarieven bepalen.
Onderstaand treft u de standaardprijslijst aan van Tandheelkundig Centrum De Geldersepoort.
U kunt per categorie of code alle prestaties met bijbehorende tarieven bekijken.

Consultatie en diagnostiek

Code

Prestatie

         Tarief

A111

Periodieke controle

 

  19,50

A211

Probleemgericht consult

 

  19,50

A231

Intake consult (standaard inclusief code C114)

 

  25,50

A261

Multidisciplinair consult

 

  28,50

A311

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

 

  14,50

A321

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

 

  63,00

A324

Maken en beoordelen schedelfoto

 

  63,00

A511

Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore

 

  35,00

A531

Vaststellen conditie tandvlees

 

  98,00

A611*

Microbiologisch- en/of speekselonderzoek

 

  35,50

A711

Opstellen en bespreken zorgplan

 

  75,00

A721*

Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg

 

  75,00

A722

Onderzoek tandvleesbehandelingen

 

€ 100,00

A723*

Aanvullend onderzoek Implantologie

 

€ 100,00

A724*

Aanvullend onderzoek kaakgewrichtbehandelingen

 

  42,00

A725

Aanvullend onderzoek  Beugels (orthodontie)

 

€ 100,00

A727

Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid

 

   89,00

    * Exclusief techniekkosten

 

 

   Preventieve mondzorg

 

Code

Prestatie

Tarief

C112

Preventieve voorlichting en/of instructie standaard

€  19,50

C114

Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid

€  38,50

C124

Consult voor evaluatie van preventie

€  20,00

C212

Gebitsreiniging standaard

€  25,00

C214

Gebitsreiniging uitgebreid

€  45,00

C511 

Sealen per element

€  16,00

C611

Beslijpen en/of fluorideren melkelement

€   5,00

C811

Fluoride behandeling boven- en ondergebit

€  23,00

C821

Medicinale behandeling per element

€  10,00

 

 

Vullingen, kronen en bruggen

Code

Prestatie

Tarief

 

E111

Eénvlaksvulling

39,50

E112

Tweevlaksvulling

59,00

E113

Drievlaksvulling

71,00

E114

Vier- of vijfvlaksvulling

93,00

E131*

Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element

85,00

E151

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

77,00

E211*

Herstellen hoektandfunctie

76,00

E311*

Eénvlaks inlay

90,00

E312*

Tweevlaks inlay 

155,00

E313*

Drievlaks inlay

220,00

E321*

Kroon

255,00

E325*

Brugtussendeel

150,00

E331

Kroon in melkgebit 

50,00

E335*

Schildje van keramiek of kunststof

105,00

E341*

Plakbrug met één tussendeel en één element

158,00

E345*

Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug

35,00

E351*

Brugverankering aan één element

50,00

E411

Plaatsen wortelkanaalpin

25,50

E421 

Opbouw van plastisch materiaal

41,00

E423*

Opbouw niet-plastisch materiaal

77,00

E431*

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

25,00

E441*

Wortelkap

120,00

E511*

Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk

75,00

E611

Afdruk t.b.v. fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk

25,00

E711*

Tijdelijke (nood)kroon

26,00

E721*

Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode

53,00

E811

Opnieuw vastzetten kroon

24,50

E815

Opnieuw vastzetten plakbrug

51,50

         

 * Exclusief techniekkosten

 

 

Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)

Code

Prestatie

Tarief

G111*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

469,00

G112*

Volledig kunstgebit onderkaak

250,00

G113*

Volledig kunstgebit bovenkaak

224,00

G211* 

Klikgebit per kaak

350,00

G251*

Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten

350,00

G253*

Vervangend klikgebit op verbonden implantaten

350,00

G311*

Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen

150,00

G313*

Vervaardigen extra drukknop

 35,00

G331*

Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen

205,00

G333*

Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak

 75,00

G411*

Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak

132,00

G451*

Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak

289,00

G611*

Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten

128,00

G651*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame**

 42,00

G711*

Opvullen bestaand kunstgebit per kaak

 77,00

G731*

Opvullen bestaand klikgebit per kaak

144,00

G733*

Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak

190,00

G811*

Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak 

 15,50

G815*

Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak

 41,00

G831*

Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur

102,00

G911

Tijdelijke zachte laag in kunstgebit 

 37,00

G921

Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak

130,00

* Exclusief techniekkosten

 

Chirurgie

Code

Prestatie

  Tarief

J111

Terugzetten verplaatst element door ongeval

€  53,00

J311

Trekken tand of kies

€  32,00

J315

Moeizaam trekken tand of kies

€  65,00

J411

Chirurgische verrichting

€  64,00

J611

Kijkoperatie

€  64,00

* Exclusief techniekkosten

 

 

Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)

Code

Prestatie

Tarief

L111

Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

 67,00

L112

Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

 93,50

L113

Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

120,00

L114

Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

147,00

L311

Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

175,00

L312

Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

206,00

L313

Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

247,00

L314

Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

289,00

L411

Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element

 25,50

L421

Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal

 31,00

L511

Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel

 53,00

L711

Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting

124,00

L713

Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting

 66,00

L715

Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element

 79,00

 

 

 

Tandvleesbehandelingen (parodontologie)

Code 

Prestatie

Tarief

 

N111

Grondig reinigen worteloppervlak per element

   25,00

 

N211

Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling

   50,00

 

N215

Evaluatie tandvleesbehandeling

  144,00

 

N311

Flapoperatie tussen twee elementen

 175,00

 

N315

Flapoperatie per sextant (zesde deel)

 250,00

 

N411

Tuber of retromolaar plastiek

 
  90,00

 

N511

Aanbrengen regeneratiemateriaal per element

   100,00

 

N515

Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant

 300,00

 

N551

Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal

 165,00

 

N611

Tandvleescorrectie per element, zonder opklap

   49,00

 

N615*

Tandvleescorrectie per element, met opklap

 165,00

 

N811

Behandeling tandvleesabces

   70,00

W112

Nazorg standaard

   75,00

 

W114

Nazorg uitgebreid

 100,00

 

                     

* Exclusief techniekkosten

 
 Implantaten (Implantologie)

Code

Prestatie

Tarief

P111*

Plaatsen implantaat

  225,00

P131*

Plaatsen afdekschroef voor implantaat

 50,00

P311*

Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie

140,00

P331*

Maken boormal

   65,00

P411*

Ophoging bodem bijholte per kaakhelft

  250,00

P431*

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft

170,00

P451*

Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat

135,00

P511

Oogsten eigen botweefsel

  140,00

P611

Transplantatie tandvlees/bindweefsel

110,00

P911

Verwijderen implantaat

175,00

P915

Verwijderen kapotte schroef en/of abutment

120,00

         

* Exclusief techniekkosten

 

 Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)

Code

Prestatie

Tarief

 S111        

Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator

75,00

S151

Therapeutische positiebepaling

25,00

S411*

Opbeetplaat

58,00

* Exclusief techniekkosten

  

Beugels (orthodontie)

Code

Prestatie

Tarief

V411

Plaatsen beugel categorie 1

155,00

V421

Plaatsen beugel categorie 2

155,00

V431

Plaatsen beugel categorie 3

155,00

V441

Plaatsen beugel categorie 4

155,00

V451

Plaatsen beugel categorie 5

575,00

V461

Plaatsen beugel categorie 6

700,00

V511

Beugelconsult per maand categorie 1

 30,00

V512

Beugelconsult per maand categorie 2

 30,00

V513

Beugelconsult per maand categorie 3

 30,00

V514

Beugelconsult per maand categorie 4

 30,00

V515

Beugelconsult per maand categorie 5

 35,00

V516

Beugelconsult per maand categorie 6

 40,00

V612

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

 90,00

V711

Verwijderen beugel categorie 5 of 6

 90,00

V712

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

 35,00

V713

Nacontrole bij iedere beugelcategorie

 19,50

V811

Reparatie of vervanging van beugel

 30,00

V812*

Herstel of vervanging van retentie apparatuur

 30,00

* Exclusief techniekkosten

 

 

Diversen

Code

Prestatie

Tarief

X111

Deelprestatie avond- , nacht- , en weekend behandeling

 35,00

X211

Spalken per element

 21,00

X221

Verwijderen spalk per element

  5,00

X311

Inwendig bleken per element

 56,00

X331

Uitwendig bleken per kaak

 65,00

X411*

Maken van gebitsmodellen

 26,00

X431*

Mondbeschermer

 50,00

X511

Afgeven tandheelkundige verklaring

 25,00

X555

Second opinion

 72,00

X631

Verdoving door middel van algehele narcose (anasthesie)

550,00

X711

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten

190,00

X731*

Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen

180,00

X751*

Tijdtarief mondzorg AWBZ 

180,00

X911*

Mondzorg aan huis (per uur)

  75,00

X951

Mondzorg op locatie (per uur)

  75,00

* Exclusief techniekkosten

Aanvullende informatie

Deze tarieven zijn geldig voor iedereen. Indien uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met Tandheelkundig Centrum MTC De Geldersepoort kunnen andere tarieven gelden.

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2012 en is geldig tot en met 29-02-2012.

Prijzen kunnen afwijken van de standaardprijslijst i.v.m. zorgzwaarte of andere afwijkende redenen, die echter vooraf met uw behandelaar worden besproken en in de begroting worden meegenomen.

Een behandeling kan bestaan uit meerdere prestaties.
 

Afwijkende tarieven

In de volgende gevallen wordt er mogelijk afgeweken van de tarieven van onze praktijk:

Zorgzwaarte

Zorgzwaarte heeft te maken met een andere zorgbehoefte (dit kan bijvoorbeeld ervoor zorgen, dat een behandeling meer tijd kost) en/of een andere prestatie-inhoud (bijvoorbeeld het gebruik van ander materiaal) dan waar het standaardtarief op is gebaseerd.

- Zeer angstige patienten
- Patienten met een zeer beperkte mondopening
- Patienten met een sterke kokhalsreflex
- Bij herstelwerkzaamheden behandelingen van eerdere tandarts
- Patienten die direct focus vrij gemaakt moeten worden
- Medisch e/o tandheelkundig gecompliceerd 
- Taalbarriere
- Extreem veel tandsteen e/o extreem diepe pockets

Zorgzwaarte heeft te maken met een andere zorgbehoefte (dit kan bijvoorbeeld ervoor zorgen, dat een behandeling meer tijd kost) en/of een andere prestatie-inhoud (bijvoorbeeld het gebruik van ander materiaal) dan waar het standaardtarief op is gebaseerd.

Afwijkende redenen

Andere reden kunnen verschillen in patiëntenvoorkeuren, productassortiment of deskundigheidsniveau van de eindverantwoordelijk behandelaar (bijvoorbeeld tandarts-endodontoloog –implantoloog kaakchirurg in plaats tandarts) gelden.

Bij behandelingen van specialistische aard op verwijzing worden andere tarieven gehanteerd.Bij behandelingen met een bovengemiddelde behandelduur geldt een toeslag. Bij een eenvoudige behandeling e/o combinatiebehandeling.